طراحی سایت
شنبه 24 آذر 1397.
امروز :

موارد مصرف لوله های پلی اتیلن

شبکه های آبرسانی شهری ، روستایی و صنعتی

شبکه های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی )

شبکه های فاضلاب شهری ، روستایی و صنعتی

شبکه های گازرسانی

پوشش کابل های مخابراتی و فیبر نوری

پوشش کابل های برق

پوشش لوله های فلزی

سیستم های لایه روبی

سیستم های مایعات و فاضلاب صنعتی

لوله کشی مربوط به صنایع غذایی

سیستم های مخصوص مایعات ساینده

استفاده در ساختمان ها به عنوان لوله های عایق دما و صدا

به عنوان کانالهای تهویه