طراحی سایت
شنبه 24 آذر 1397.
امروز :

روشهای پیشرفته آبیاری تحت فشار

مقدمه : آبیاری قطره ای یکی از روشهای پیشرفته آبیاری تحت فشار می باشد که در آن آب بوسیله ی فشاری که توسط پمپ و یا اختلاف ارتفاع به وجود می آید وارد مجموعه یا سیستم لوله کشی شده و توسط قطره چکانها به صورت قطره در پای بوته ها یا درختان میوه نفوذ و با مصرف حداقل آب ، نیاز آبی گیاه را تامین می کند که راندمان آبیاری در این روش نزدیک 90% می باشد. 

اجزای سیستم آبیاری قطره ای:سیستم آبیاری قطره ای از سه بخش عمده تشکیل شده است: 

الف : دستگاه تنظیم مرکزی ( کنترل مرکزی سیستم ) 

ب : شبکه ی توزیع و آبرسانی ( لوله های انتقال ) 

ج : قطره چکانها


الف : دستگاه تنظیم مرکزیاین بخش معمولا در ابتدای هر سیستم و نزدیک منبع آب تعبیه می گردد که شامل قسمتهای زیر می باشد : پمپ ، فیلتر یا صافی ، سیکلون ، شیر تنظیم فشار ، مخزن کود و مواد شیمیایی ، کنتور آب ، دستگاه تنظیم کننده ، فشار سنج ها . کارهایی که در این بخش انجام می شود عبارتند از : تحت فشار قرار دادن آب ، تصفیه آب ، تعیین مدت زمان آبیاری ، اضافه نمودن کود و مواد شیمیایی لازم به آب. 
ب : شبکه ی توزیع و آبرسانی کار انتقال آب در روش آبیاری قطره ای به عهده ی لوله های اصلی ، لوله های رابط و لوله های جانبی می باشد . لوله های اصلی عمل رسانیدن آب از ایستگاه پمپاژ به لوله های رابط یا جمع کننده در باغ یا مزرعه را به عهده دارند . لوله های رابط ، آب را از لوله های اصلی به لوله های فرعی می رسانند . لوله های فرعی یا جانبی که قطره چکانها روی آنها تعبیه شده ، در کنار درختان یا بوته ها قرار گرفته و عمل آبیاری را انجام می دهند . جنس این لوله ها معمولا از پلی اتیلن یا P.V.C می باشد .در سیستم آبیاری قطره ای می توان تمام سیستم یعنی لوله های اصلی ، رابط و جانبی را در زیر زمین قرار داد ، ولی بهتر است فقط لوله های اصلی و رابط زیر زمین بوده و لوله های جانبی در کنار هر ردیف از درختان بر روی سطح خاک قرار گیرند. 
ج : قطره چکانها  ، آب را به صورت قطره هایی پشت سر هم در اختیار گیاه قرار می دهند و از مواد پلاستیکی محکم ساخته شده اند که انواع مختلفی دارد. ساختمان قطره چکانها طوری است که جلوی فشار اضافی آب را گرفته و در مقابل سرما ، گرما و مواد شیمیایی نیز مقاوم می باشند. 
مزایای سیستم آبیاری قطره ای

1. بالا بردن راندمان آبیاری در حدود 90%

2. افزایش رشد و عملکرد محصول استفاده بهینه و موثر تر از آب موجود

3. کاهش خسارتهای ناشی از شوری

4. کاهش هزینه های کارگری

5. سهولت در انجام عملیات زراعی

6. محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز

7.تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان

8.کاهش یا نبود رواناب سطحی